A Microsoft Word forum. Microsoft Office Word Forum - WordBanter

If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages, select the forum that you want to visit from the selection below.

Go Back   Home » Microsoft Office Word Forum - WordBanter forum » About WordBanter » About this forum
Site Map Home Register Authors List Search Today's Posts Mark Forums Read Web Partners

Tỉnh đầu tiên công bố kết quả bầu đại biểu HĐND 
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old May 26th 21, 09:01 AM
tincuala88 tincuala88 is offline
Junior Member
 
First recorded activity by WordBanter: May 2021
Posts: 2
Default Tỉnh đầu tiên công bố kết quả bầu đại biểu HĐND

Sáng 26-6, tỉnh Bình Phước trở th*nh một trong những địa phương đầu tiên của cả nước công bố danh sách 60 đại biểu đắc c* HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.C* tri Đo*n Thị Quý, 105 tuổi, ở Tổ bầu c* số 1, khu phố Phú Cường, phường Tân Phú, thị th*nh Đồng Xo*i, tỉnh Bình Phước, một trong các c* tri cao tuổi nhất của tỉnh, đi bầu c*.Theo danh sách được Ủy ban Bầu c* tỉnh Bình Phước công bố, trong số các đại biểu thắng c*, ngo*i các đại biểu đang l*m việc tại các cơ quan Đảng, ch*nh quyền, đo*n thể của các địa phương trong tỉnh, có b* Nguyễn Thị Ngọc Minh, giám đốc một doanh nghiệp địa phương, Ủy viên Hội thương lái th*nh phố Đồng Xo*i; Ni sư Th*ch Nữ Nh*t Khương, Phó Trưởng ban Trị sự, Giáo hội Ph*t giáo Việt Nam tỉnh Bình Phước; Linh mục Nguyễn Minh Chánh, Chủ tịch Ủy ban Đo*n kết thiên chúa giáo Việt Nam tỉnh Bình Phước; ông Nguyễn Ngọc Lương, Giám đốc Đo*n Ca múa nhạc dân tộc của tỉnh….

Cũng theo Ủy ban Bầu c* tỉnh Bình Phước, trong cuộc bầu c* đại biểu Quốc hội khóa XV v* đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vừa qua, to*n tỉnh có 732.098 c* tri. Tỷ lệ c* tri đi bỏ thăm đạt 99,98%, bầu 6 đại biểu Quốc hội, 60 đại biểu HĐND tỉnh; bầu 354 đại biểu HĐND tỉnh th*nh, huyện, thị xã trực thuộc tỉnh v* bầu 2.769 đại biểu HĐND xã, phường, thị trấn.

Nguồn đường dẫn: https://bit.ly/2RvriTx
Ads
  #2  
Old May 26th 21, 09:03 AM
tincuala88 tincuala88 is offline
Junior Member
 
First recorded activity by WordBanter: May 2021
Posts: 2
Default

Sáng 26-6, tỉnh Bình Phước trở th*nh một trong những địa phương trước tiên của cả nước công bố danh sách 60 đại biểu đắc c* HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.C* tri Đo*n Thị Quý, 105 tuổi, ở Tổ bầu c* số 1, khu phố Phú Cường, phường Tân Phú, tỉnh th*nh Đồng Xo*i, tỉnh Bình Phước, một trong các c* tri cao tuổi nhất của tỉnh, đi bầu c*.Theo danh sách được Ủy ban Bầu c* tỉnh Bình Phước ban bố, trong số các đại biểu thắng c*, ngo*i các đại biểu đang l*m việc tại các cơ quan Đảng, ch*nh quyền, đo*n thể của các địa phương trong tỉnh, có b* Nguyễn Thị Ngọc Minh, giám đốc một doanh nghiệp địa phương, Ủy viên Hội Doanh nhân th*nh thị Đồng Xo*i; ni cô Th*ch Nữ Nh*t Khương, Phó Trưởng ban Trị sự, Giáo hội Ph*t giáo Việt Nam tỉnh Bình Phước; Linh mục Nguyễn Minh Chánh, Chủ tịch Ủy ban Đo*n kết thiên chúa giáo Việt Nam tỉnh Bình Phước; ông Nguyễn Ngọc Lương, Giám đốc Đo*n Ca múa nhạc dân tộc của tỉnh….

Cũng theo Ủy ban Bầu c* tỉnh Bình Phước, trong cuộc bầu c* đại biểu Quốc hội khóa XV v* đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vừa qua, to*n tỉnh có 732.098 c* tri. Tỷ lệ c* tri đi bỏ phiếu đạt 99,98%, bầu 6 đại biểu Quốc hội, 60 đại biểu HĐND tỉnh; bầu 354 đại biểu HĐND thị th*nh, huyện, thị xã trực thuộc tỉnh v* bầu 2.769 đại biểu HĐND xã, phường, thị trấn.

Nguồn link: https://bit.ly/3enjfRs
 
Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump


All times are GMT +1. The time now is 07:28 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.6.4
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright 2004-2021 Microsoft Office Word Forum - WordBanter.
The comments are property of their posters.